Tenda konzolnog tipa sa nosećim čeličnim kvadratnim profilom 40x40mm. Namenjena je za pokrivanje većih površina. Nosači tende su univerzalni (zidno-plafonski). Ruke su sa lancima od INOX čelika. Čelična konstrukcija cevi je od 80x80.

TEHNIČKI DETALJI

Min širina: 3,6m

Max širina: 10,2m

Min izbačaj 3m

Max izbačaj 8m

Platno: liberty, trend, tempotest, screen

Pogon: Električni ili ručni