Sirio Gigant namjenjena  je za pokrivanje velikih povrsina,  ima maksimalni izbačaj do 6m i pokriva površinu do 85m2. Tenda konzolnog tipa sa gigantskim rukama i dvostrukim nosećim čeličnim kvadratnim profilima 40x40mm. Nosači su zidni.

TEHNIČKI DETALJI:

-Min širina: 6,4m

-Max širina: 14,3m

-Min izbačaj 5m

-Max izbačaj 6m

-Platno: liberty, trend, tempotest, screen

-Pogon: Električni ili ručni