Solomatik roletna predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se ugrađuje sa vanjske strane prozora. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje i izuzetna elegantnost proizvoda koje može da se uklopi u skoro sve eksterijere, a naročito u moderne gde dominiraju staklo i aluminijum. Pogodne su naročito za pokrivanje velikih površina. Svi djelovi su izrađeni od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je dug vijek trajanja. Ono što je posebno kod ovog tipa roletne je to što se lamele mogu zaokretati u dijapazonu od 0-180 stepeni, tako da se mogu postaviti u položaj da štite od sunca, a da ne zatvaraju vidno polje.Sistem rukovanja Solomatik roletnom je kurblom ili na elektro pogon.