DRŽAVNE INSTITUCIJE                                                       

 • Predsjedništvo BiH
 • Ministarstvo bezbjednosti BiH - Granična policija
 • Služba za zajedničke poslove institucija BiH                            
 • Ministarstvo sigurnosti BiH                                                       
 • Agencija za zaštitu ličnih podataka Sarajevo                            
 • Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske                     
 • Opština Pale                                                                                                                         
 • Centralna izborna komisija BiH                                                
 • Opština Istočno Novo Sarajevo
 • Opština Foča
 • Opština Goražde
 • Opština Višegrad
 • Opština Rogatica                                                                              
 • MUP RS CJB Istočno Sarajevo, Pale 
 • MUP BKP, Goražde             
 • Privredna komora RS                                             
 • Agencija za policijsku podršku, Sarajevo
 • Zavod za zapošljavanje, Istočno Sarajevo                          


OBRAZOVNE I KULTURNE INSTITUCIJE

 • Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu                            
 • Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu                                    
 • Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu                               
 • Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu                      
 • Muzička akademija u Istočnom Sarajevu                             
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Medicinski fakultet u Foči
 • Osnovna škola „Srbija“ Pale
 • Osnovan škola „Pale“ Pale
 • Osnovna škola „Petar II Petrović Njegoš“ Bileća
 • JU Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo               
 • Matična biblioteka Istočno Sarajevo                          
 • Srednjoškolski centar Rudo                                        
 • JU Studentski centar Pale      
 • JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac                                                                              
 • Osnovna škola „Hasan Turčalo Brzi“ Goražde
 • Osnovna škola „Husein Ef. Đozo“ Goražde
 • Osnovna škola "Sokolac", Sokolac
 • Visoka škola za uslužni biznis Sokolac
 • Mješovita srednja škola Goražde
 • Udruženje djece i omladine "Rastimo zajedno", Gacko
 • Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci

JAVNE INSTITUCIJE I PREDUZEĆA

 • Fabrika Duhana Sarajevo d.d.                             
 • Fond PIO Republike Srpske                                               
 • Klinički centar Istočno Sarajevo                                          
 • Dom zdravlja Pale                                                                
 • Dom zdravlja Sokolac    
 • Dom zdravlja Vlasenica
 • Dom zdravlja Foča
 • Kantonalna bolnica Goražde
 • JKP Sokolac
 • Elektrodistribucija a.d. Pale
 • Rafinerija ulja Modriča a.d.
 • Vitinka a.d. Kozluk
 • Andrićgrad d.o.o. Višegrad
 • Bekto Precisa d.o.o. Goražde
 • T3 d.o.o. Sarajevo
 • Akova impex d.o.o. Hadžići                                           
 • JPŠ Šume RS a.d. Sokolac                                                   
 • JP Elektroprivreda BiH podružnica Mostar
 • Elektroprenos BiH
 • Jahorina Olimpijski centar

BANKE

 • Volksbank a.d. Banja Luka
 • Komercijalna banka a.d. Banja Luka
 • Centralna banka BiH
 • Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d.Banja Luka
 • Unicredit bank a.d. Banja Luka
 • Bobar banka a.d. Bijeljina
 • Sberbank a.d. Banja Luka

 

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

 • H.O. World Vision International
 • Unicef
 • Norwegian

MEDIJSKE KUĆE

 • Radio Istočno Sarajevo
 • RTV „OSM“ Pale
 • Pink BH Company
 • Mareco Index Bosnia

HOTELI I RESTORANI

 • Hotel Italia Sarajevo
 • Hotel Topalović I.Sarajevo
 • Hotel Termag Jahorina
 • Hotel Damis Pale
 • Hotel Jet-Set Pale
 • Restoran Al Parco I.Sarajevo
 • Restoran Dva Goluba Pale
 • Restoran Rinaldi Pale
 • Restoran Zavičaj Pale
 • Aparthotel Vučko, Jahorina
 • Hotel Lavina, Jahorina