Tenda EOLI obezbeđuje prijatnu zaštitu od sunca a istovremeno pruža protok vazduha i zadržava pogled ka spolja. Da bi se ovo postiglo tenda se otvara pod uglom. Tenda je konzolnog tipa sa 2 ruke i reduktorom. Standardna dužina ruke je 50cm. Ruke su zglobne i podesive u više položaja.

TEHNIČKI DETALJI

Min širina: 1,2m

Max širina: 4,5m

Min izbačaj: 1,4m

Max izbačaj: 2,8m

Platno: liberty, trend, tempotest, screen

Pogon: Ručni